Newyddion a Digwyddiadau

Postiadau Newyddion

Digwyddiadau ar y Gweill

22 Hyd 2020, Sioe Deithiol Ranbarthol Canolbarth a De-orllewin Cymru 2020
 • Wedi'i threfnu gan Busnes Cymru a Llywodraeth Cymru, mae'r digwyddiad hwn yn cynnwys agenda diwrnod llawn yn pwysleisio cyfleoedd datblygu a gweithgareddau yn y rhanbarth.
 • Bydd CAFf yn cynnal stondin arddangos rithiol lle bydd ein tîm BDM ar gael am sgwrs un i un.
 • Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad yma.

Gallwch ddal i fyny gyda’n cyfres o webinarau CAFf yma:

I gael trosolwg cyffredinol a dilyn astudiaethau achos cynllun CAFf, gwyliwch webinar ein Rheolwr Datblygu Busnes, Hazel Hung.

Gwyliwch webinar Dr David Coathup i gael gwybodaeth am yr adnoddau mwyaf diweddar sydd ar gael yn y Ganolfan OpTIC.

Digwyddiadau'r Gorffennol

Wythnos Dechnoleg Cymru, Cyfres Gweminar CAFf

Bydd cyfres gweminar CAFf sy'n rhan o Wythnos Dechnoleg Cymru yn trafod sut y gallwn gefnogi datblygu cynnyrch a phrosesau mewn busnesau yng Nghymru yn ogystal ag arddangos yr ystod o adnoddau peirianneg a'r cyfleusterau diweddaraf sydd ar gael. Gweler ein postiad blog am fanylion llawn.

Ymunwch â ni a chofrestru ar gyfer y digwyddiadau canlynol

Dydd Mawrth 14 eg Gorffennaf, 10.30-11.00

Dydd Mawrth 14 eg Gorffennaf, 14.00-15.30

Dydd Mercher 15 fed Gorffennaf, 12.15-12.45

5 Maw 2020, Canolfan OpTIC, Prifysgol Glyndŵr, Llanelwy

Ffotoneg Arloesol yng Nghymru

 • Mae CPE yn cynnal digwyddiad gyda chefnogaeth gan SPARCii ac ASTUTE i greu rhaglen ar gyfer y diwrnod a fydd yn arddangos cymwysiadau ffotoneg yn y byd go iawn a lle mae technolegau yn effeithio ar fusnesau heddiw.
 • Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad yma.
4 a 7 Chwe 2020, 9:00-13:00, Campws Trefforest a Chasnewydd Prifysgol De Cymru

Clinigau Galw Heibio CPE 

 • I archwilio sut y gallwch chi weithio gyda CPE ar agweddau ymchwil, datblygu ac arloesi eich busnes a hynny'n rhad ac am ddim, gallwch gofrestru i fynychu un o'n slotiau galw heibio am ddim i drafod eich syniadau gydag aelod o'r tîm.
 • Cynhelir cyfarfodydd ar ffurf un i un yn Cyfnewid Prifysgol De Cymru neu gellir eu cynnal dros alwad fideo ar Skype.
 • 4 Chwe – Campws Trefforest. Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad yma.
 • 7 Chwe – Campws Casnewydd. Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad yma.
29 Ion 2020, Llandudno

Gŵyl Tech Datblygol 2020

 • Bydd CPE yn cynnal stondin ynglŷn â thechnoleg ddatblygol yn y digwyddiad cyffrous hwn. Dewch i'n gweld ni i gael sgwrs.
 • Bydd ein Cyfarwyddwr CPE a Chyfarwyddwr Canolfan Dechnoleg OpTiC, Caroline Gray, ar y panel o arbenigwyr yn trafod Technolegau Datblygol yn y maes Iechyd.
 • Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad yma.
14 Ion 2020, 17:30-20:00, Campws Casnewydd Prifysgol De Cymru

Gwneud y mwyaf o'ch Aelodaeth - Arloesedd mewn Busnes

 • Ymunwch â Siambr Fasnach De Cymru am noswaith o Arloesedd Technoleg o'r radd flaenaf mewn cydweithrediad â Phrifysgol De Cymru yn yr Hwb Cyfnewid sydd newydd ei agor ar Gampws Dinas Casnewydd.
 • Siaradwyr gwadd o CPE (Hazel Hung), CEMET a Simply Do.
 • Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad yma.
Dewislen
cyWelsh
en_GBEnglish cyWelsh